Friday, October 31, 2014

היבט הפסיכולוגי של גמילה מטיטולים

היבט הפסיכולוגי של גמילה מטיטולים 

גמילה מחיתולים,למעשה זהו שלב בו אנו מלמדים את הילד הרגלי ניקיון  והליכה מסודרת לשירותים ..
למעשה הילד צריך להפרד מהיציאות שלו , לשבת במקום פתוח (החיתול הוא מקום סגור ומגונן) ואז גם "לאבד"חלק ממנו..
הגמילה מהווה ציון דרך משמעותי בהתפתחות הילד ,ואף נוטים להשוות את גיל הגמילה של ילדם לזה של ילדים אחרים המקיפים את המשפחה ,זה בולט עוד יותר בתאומים או יותר.
מהי באמת המשמעות של מעבר זה? מה ניתן לעשות כדי לעבור אותו על הצד הטוב ביותר?
עבור הילד הגמילה מחיתולים הנה שלב נוסף בהתפתחותו: עצמאותו, תחילת שליטתו בגופו ובמעשיו, הפיכתו לאדם ברשות עצמו.
עבור ההורים מציינת הגמילה מחיתולים שלב נוסף בכניסתו של הילד לחברה בה הוא חי, ולמידת הנורמות ההתנהגותיות של המשפחה והסביבה, תהליך התבגרות הכרחי.
ניתן לומר, אם כן, שהגמילה מחיתולים הנה הליך רגשי וחברתי, מלבד היותה הליך טכני ופיזי. לפיכך יש חשיבות לדרך בה גומלים ילד מחיתולים, כמו גם לשלב בו מתחילים לגמול אותו..הדרך יכולה לעבור בקלות או פתלתלה...

No comments:

Post a Comment